Document Archive

S.N. Publish Date Title Detail
1 2017-07-27 कार्यान्वयन सम्बन्धमा
2 2017-07-27 कार्यान्वयन सम्बन्धमा
3 2017-07-25 कक्षा ११ को छात्रवृत्ति छनोट परिक्षामा उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा
4 2017-07-21 हट् घोडा हट्
5 2017-07-21 सुरजको साइकल
6 2017-07-21 बुद्धिमान लोखर्के
7 2017-07-21 बाँदर बन्ने रहर
8 2017-07-21 जुली र लिली
9 2017-07-19 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (९-१२) सन्दर्भमा जिशिकाहरुलाई निर्देशन
10 2017-07-18 आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा
11 2017-07-18 विद्यालयको नाम परिवर्तन,स्थान परिवर्तन र विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धमा
12 2017-07-14 आ.ब. २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगती प्रतीवेदन पठाउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2017-07-14 स्रोत केन्द्र / स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा
14 2017-07-13 नमुना विद्यालयको अनुदान सम्बन्धमा
15 2017-07-12 रकमान्तर ३५००२३३
16 2017-07-12 वार्षिक स्थिति प्रतिवेदन ढाँचा
17 2017-07-12 पुन ताकेता सम्बन्धमा
18 2017-07-13 नमुना विद्यालय छनौंट २०७४ सम्बन्धमा
19 2017-07-06 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना वि.स. २०७३/०७४-२०७९-०८०
20 2017-07-06 रेक्ट्रो मर्मत सम्बन्धमा

Our Offices