स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी हाजिर हुन जाने बारेको शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना

स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी हाजिर हुन जाने बारेको शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
शिक्षा मन्त्रालयको अत्यन्त जरुरी सूचना 501 Kb image/jpeg View Download

Our Offices