शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८।१ ८ गते प्रकाशन गरेको  माध्यमिक तहको नेपाली विषयकोनतिजा 

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८।१ ८ गते प्रकाशन गरेको  माध्यमिक तहको नेपाली विषयकोनतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
5.Final_compile_Written_result_Nepali_Supa0750818.pdf 136 Kb application/pdf View Download
4.Final_compile_Written_result_Nepali_Mapa0750818.pdf 151 Kb application/pdf View Download
3.Final_compile_Written_result_Nepali_Paschim0750818_.pdf 168 Kb application/pdf View Download
2.Final_compile_Written_result_Nepali_Maddya0750818.pdf 167 Kb application/pdf View Download
1.Final_compile_Written_result_Nepali_Purba0750818.pdf 161 Kb application/pdf View Download

Our Offices