शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २४ गते प्रकाशन गरेको प्राथमिक तहको नतिजा

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मिति २०७५।०८। २४ गते प्रकाशन गरेको  प्राथमिक तहको नतिजा 


Attached Documents
Title Size Type View Download
40. Final_compile_ Written_result_ Primary_Rukum0750824.pdf 171 Kb application/pdf View Download
39. Final_compile_ Written_result_ Primary_ dolakha0750824.pdf 186 Kb application/pdf View Download
38.Final_compile_Written_result_Primary_Rolpa 0750824.pdf 199 Kb application/pdf View Download
37. Final_compile_ Written_result_ Primary_ Banke0750824.pdf 162 Kb application/pdf View Download
36.Final_compile_Written_result_Primary_Siraha0750824.pdf 153 Kb application/pdf View Download
35.Final_compile_Written_result_Primary_Mahattori0750824.pdf 140 Kb application/pdf View Download
34.Final_compile_Written_result_Primary_Ramechap0750824.pdf 184 Kb application/pdf View Download